Voor de commentator posities beschikken wij over 2 Glensound Express Box MKII.

Uiteraard met de daarbij horende afgeschermde headsets, zodat de commentatoren in alle rust hun werk kunnen doen.

Door gebruik te maken van deze Glensound Express box MKII, staat de regisseur in contact met de commentatoren en omgekeerd.

Wensen de commentatoren een vraag te stellen aan de OB, zonder dat dit hoorbaar is op antenne, het kan.

Ook de regie kan zonder probleem een replay aankondigen aan de commentatoren.

 
TOP